לשכת חוקרים פרטיים בישראל, טלפון לפניות - 08-6656380   צור קשר

מחפש חוקר פרטי ?

אישור ניהול תקין ללשכה

חוקר/ת יקר/ה

אישור ניהול תקין ללשכה

אני שמח לבשר לכם כי עמותת הלשכה קיבלה לראשונה בתולדותיה אישור ניהול תקין לשנת 2013.

אישור זה מגיע ללשכה לאחר מאמצים לא מבוטלים אשר החלו עוד בשנת 2011 וכללו בין היתר, ביקורת מסמכי העמותה השונים ע"י רו"ח חיצוני אשר בדק: דו"חות כספיים שונים, הוצאות והכנסות בהתאם לחוק, דו"חות מילוליים, תקנון העמותה, מימוש והגשמת מטרות העמותה.

יודגש כי אישור זה לא ניתן לעמותה בשנה הקודמת ורשות התאגידים סירבה לבקשתנו בעיקר בשל חוסרים רבים שנתגלו בשנים 2006 ו 2007. את הדו"חות הכספיים לשנת 2008 שחזרנו בסיוע כפוי של רוה"ח הקודם, אשר נאות לשתף עימנו פעולה רק לאחר שקיבל מכתב התראה מהיועץ המשפטי.

ביקורת זו מעידה על ניהול תקין עפ"י חוק. על התנהלות כספית תקינה ושקופה, בה כל חבר עמותה יכול לקבל בכל רגע נתון את מצבה הכספי של העמותה, הכנסותיה והוצאותיה.

התנהלות זו של חברי הנהלת העמותה והח"מ בענייניה הכספיים של העמותה, הינה פעילות בעלת חשיבות רבה ועדיפות גבוהה עוד לפני כל פעילות אחרת, חשובה ככל שתהיה, של חברי הנהלת העמותה.

מעתה כל חבר לשכה יודע וידע כי כספי דמי החבר אותם הוא משלם מדי שנה, מנוהלים ע"י הנהלת העמותה, הגזבר ומורשה החתימה שבה, עפ"י דין, בדרך נכונה וראויה, תוך שמירה על כללים ברורים ומסגרת תקציבית התואמת את פעילות העמותה.

כיוון שכך, היום יותר מתמיד נחוצה תרומתך להמשך פעילותה הברוכה של הלשכה. לכן אני מנצל הזדמנות זו להזכירך כי את תשלום דמי החבר, ניתן לבצע במשלוח המחאה למזכירות הלשכה או בתשלום ישיר באמצעות הלינק המצ"ב: http://www.ibpi.org.il/content.asp?cat=46

עלות המנוי השנתי למאגר המידע המשפטי "פדאור", ללא שינוי = 100 ₪ לשנה.

 בברכה
עו"ד דני פרץ

                                                                                   
לכל החדשות