לשכת חוקרים פרטיים בישראל, טלפון לפניות - 08-6656380   צור קשר

מחפש חוקר פרטי ?

החלטה עקרונית הנוגעת לשת"פ עם משרדים לשירותים משפטיים (29/5/2011)

החלטת ועדת הרישוי מיום  07.04.11 בנושא פרסום משרדי חקירות

הוועדה רואה בחומרה מקרה שבו גוף שאיננו משרד לחקירות פרטיות מציג את עצמו בין בכתב ובין בע"פ כנותן שירותים בתחום החקירה, אפילו אם בפועל החקירות מתבצעות ע"י משרד חקירות מורשה, שעימו יש התקשרות לצורך זה. יש בהתקשרות מעין זו משום עיוות מטרת החוק.

להלן הקישור:-   http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HokrimPratim/hahlatot_veada.htm

 

לכל החדשות