לשכת חוקרים פרטיים בישראל, טלפון לפניות - 08-6656380   צור קשר

מחפש חוקר פרטי ?

מדינת ישראל נ' אוחנה –מעורבות החוקר הפרטי...דיון בפורום הפתוח...

הכרעת דין בתפ"ח 1120/04 מדינת ישראל נ' אוחנה מעורבות החוקר הפרטי

ביום ראשון ה-1 בנובמבר 2009 פורסמה הכרעת דין שניתנה ע"י ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב בתיק :
תפ"ח 1120/04 מדינת ישראל נגד רפי בן כליפה ואחרים. הכרעת דין זו ניתנה כנגד 5 נאשמים
בעבירת רצח. נאשם מס' 4 בתיק זה הינו
חוקר פרטי אשר הואשם בביצוען של העבירות הבאות :

א. סיוע לרצח - עבירה על סעיף 300(א)(2), יחד עם סעיף 31 לחוק;

ב. גרימת מוות ברשלנות - עבירה על סעיף 304, יחד עם סעיפים 31 ו-34 א (א) (2) לחוק;

ג. סיוע לאחר מעשה - עבירה על סעיף 260, יחד עם סעיף 261(1) לחוק.

עובדות כתב האישום מתארות מצב לפיו: הנאשמים בעבירת הרצח הזמינו עבודה (ככל הנראה ע"י אחרים) לביצוע מעקב מקדים אחר המנוח, מהחוקר הפרטי דוד עקיבא.
הכרעת הדין מכילה 540 עמודים אותם קראתי בעיון, קרוב ל 250 עמודים עוסקים בסוגיה של נאשם 4, שהוא החוקר הפרטי באם ידע את מטרת המעקב אם לאו .

עד התביעה (סנקר) העיד כי החוקר הפרטי ידע ואף שותף לעבירות נשוא כתב האישום.

מעיון בהכרעת הדין אני למד כי המשטרה, הפרקליטות ובית המשפט, השקיעו מאמצים לא מעטים להוכיח את מעורבותו האקטיבית של החוקר הפרטי, קרי, ידע את מטרת עבודתו עבור לקוחותיו.

לשמחתנו, זוכה החוקר הפרטי מהעבירות המיוחסות לו ואולם יאמר מיד כי מדובר בשמחת עניים מהולה בעצב רב. אין ספק כי עולות כאן שאלות אתיות ואף שאלות חוקיות רבות, הנוגעות לפעילותו של החוקר הפרטי וענף החקירות הפרטיות בכלל .
זיכוי הוא אכן זיכוי לכל דבר, גם אם הוא מחמת הספק, עם זאת קשה להתעלם מדבריו של כב' השופט צבי גורפינקל אב"ד, בטרם נתן את החלטתו הסופית:

"נראה כי קיימות ראיות הקושרות את הנאשם 4 לביצוע המעשים.
 הדעת נותנת כי הנאשם 4 אכן היה מעורב, כגירסת סנקר;
 אולם בית-המשפט פועל על-פי דיני הראיות, ונראה כי הראיות
 
אינן חוצות את רף ההוֹכחה הנדרש בפלילים - מעל לכל ספק סביר.
...."

".....משכך, אני מזכּה את הנאשם 4, מחמת הספק, מביצוע העבירות הבאות:

- סיוע לרצח - עבירה על סעיף 300(א)(2), יחד עם סעיף 31 לחוק.
- גרימת מוות ברשלנות - עבירה על סעיף 304, יחד עם סעיפים 31 ו- 34 א(א)(2) לחוק.
- סיוע לאחר מעשה - עבירה על סעיף 206, יחד עם סעיף 261(1) לחוק...."

לאחר דיונים ממושכים וארוכים שכללו כ 5500 עמודי פרוטוקול, ובפרט לאור המשקל שנתן בית המשפט לעניין הידיעה האקטיבית ו/או עצימת עין של החוקר הפרטי בנוגע לאופי העבודה ומטרתה.
ראוי שאצלנו בלשכה, תעשה בחינה מחודשת של הסעיפים הרלוונטיים ב "קוד האתי", שהינם עדיין מעומעמים וחסרי אמירה ברורה לפיה: חוסר ידיעה או עצימת עין, על אופי העבודה המוזמנת או מטרתה, אינה פוטרת את החוקר הפרטי.

זאת במטרה להדגיש, כי חוקר פרטי ימנע מלקבל עבודה שיש בה כדי להביאו לכדי עבירה על החוק, או מתן שירותי חקירה עבור מי שמתכוון לעשות במידע שימוש פלילי בעתיד, שלא לדבר על מעורבות בפשע כה חמור.

דיון בפורום הפתוח...

עו"ד דני פרץ

יו"ר לשכת חוקרים פרטיים בישראל

לכל החדשות