לשכת חוקרים פרטיים בישראל, טלפון לפניות - 08-6656380   צור קשר

מחפש חוקר פרטי ?

מטרות הלשכה

מטרות הלשכה ותפקידיה

  לשמש ארגון יציג שהוא המייצג היחידי של החוקרים הפרטיים בכל ענייניהם הן בארץ והן 
  בארגונים מקצועיים בינלאומיים

  לקדם את האינטרסים המקצועיים והכלכליים המשותפים של החוקרים הפרטיים ובעלי
  משרדי החקירות בישראל
. 

  לקדם את מעמדו החוקי והציבורי של מקצוע החקירות הפרטיות.

  לקדם את האינטרס הציבורי בתחום החקירות הפרטיות.

  לפעול לשיפור רמתם המקצועית ותנאי עבודתם של החוקרים הפרטיים.

  להיאבק כנגד השגת גבול המקצוע ע"י גורמים שאינם בעלי רשיון לעיסוק בחקירות פרטיות.

  לייצג את החוקרים הפרטיים מול ספקי העבודה, בכל ענייניהם המקצועיים.

  להסדיר את יחסי חברי הלשכה בינם לבין עצמם ובין הלשכה לחבריה. לטפח עזרת גומלין
  ביניהם, לרבות
מינוי בוררים בסכסוכים שבין חברי הלשכה.

  לקבוע כללי התנהגות ואתיקה, ולפקח על קיומם.

 

לכל החדשות