אישור ניהול תקין ללשכה

עצמאי בשטח, שלא תצטרך טובות

הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) פעילות אכיפה נגד בעל אתר אינפורמר

מישהו גונב מהחברה? פוליגרף אינו תמיד הפיתרון

הליך הענקת רשיון לחוקר פרטי...עדכונים מוועדת הרישוי...

ניתן להוריד את הקוד האתי בקובץ וורד (word) מלשונית הקוד האתי המופיעה תחת הלשונית "הלשכה"..

החלטת ועדת הרישוי מיום 17.03.11 בנושא חברות המתקינות מוצרי חקירות ללא רשיון...

האם מותר למעביד לדרוש מעובד בדיקת פוליגרף?

החלטה עקרונית הנוגעת לשת"פ עם משרדים לשירותים משפטיים (29/5/2011)

קריטריונים להענקה מחודשת של רשיון חוקר פרטי....

לכל החדשות
אישור ניהול תקין לשנת 2014
תשלום דמי חבר ל - 2014
הטבות לחברים
תעודת כניסה לבית משפט
פרסום מבקשי רישיונות
IKD

לכבוד                                                                                           7 ביולי 2014

הגב' דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

משרד האוצר

ירושלים

ג"נ,

                         

             הנדון: הפסקת העסקת "חוקרי בית" בחברות ביטוח

1.   נקדים ונדגיש: פנייתנו זו באה על רקע תפיסתנו את תפקיד הלשכה, בין היתר כגוף אשר שם לו כאחת ממטרותיו, את קיום ושמירת הדין והאינטרס הציבורי בכל הקשור לחוקרים פרטיים ועבודתם.

2.  כידוע לך, חברות הביטוח בישראל מסתייעות בחוקרים פרטיים לשם בדיקת תביעות ביטוח, לשם בדיקת אמינות ומהימנות תביעות. על בסיס ממצאי החקירה, מתקבלות לעיתים החלטות לגבי דחיית התביעה או תשלום מופחת.

3.   בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה ההולכת ומשתרשת בקרב חברות הביטוח לפיה מפעילות הן חוקרים פרטיים (או שמא יש לרשום "חוקרים פרטיים" שכן חלקם אף אינם רשויים כדין), כ "חוקרי בית" מול המבוטחים.

4.    אין צורך להכביר במילים אודות חשיבות עבודתו העצמאית והבלתי תלויה של החוקר פרטי המצווה על פי חוק, על פי התקנות שתוקנו מכוחו ועל פי הקוד האתי, לתעד מציאות בעובדות אובייקטיביות ולדווח אמת ללקוחותיו.

לקריאת המכתב במלואו  www.ibpi.org.il/docs/312.pdf

        בברכה
עו"ד דני פרץ


יצחק דנון

News1.co.il  |  תגובות

כתב אישום: זייף אישורי מסירה וגרם לעיוותי דין

 

עורכי הדין הסתמכו על האישורים


התביעה טוענת כי החוקר הפרטי שעסק במקצועו ללא רישיון נהג

לזייף עשרות רבות של מסירות משפטיות ברחבי הארץ ...

איתן נעם, תושב נופית, חוקר פרטי לשעבר, הואשם (יום ו', 16.5.14) בבית משפט השלום בקריות בזיוף עשרות מסירות משפטיות ברחבי הארץ בתמורה לתשלום. 
עוד נאמר כי במועדים הרלוונטיים לכתב האישום היה הנאשם בעליה של "הבלשים - סוכנות למודיעין וחקירות", שמשרדיה בישוב נופית, וכי למרות שהנאשם ידע כי רישיונו לעסוק כחוקר פרטי לא חודש הוא המשיך ועסק כחוקר פרטי וקיים משרד לחקירות פרטיות.....המשך לקריאת הכתבה במלואה....

http://www.ibpi.org.il/docs/313.pdf


  חברים יקרים

שלום רב,

כמו בשנה הקודמת, גם השנה זכתה עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2014, אשר הוענק לה ע"י רשות התאגידים שבמשרד המשפטים. מדובר בצעד חשוב ומשמעותי, הבא לקבוע נורמה חדשה והכרחית, לפיה ניהול העמותה יעשה בשקיפות, בבקרה ובפיקוח הן פנימיים והן חיצוניים ע"י הרשויות השונות.  להמשך המכתב ...


אזהרה לציבור
מר סומך ראובן מנתניה - שוטר לשעבר, מציג עצמו ומתחזה בפני הציבור ובפני לקוחות פוטנציאלים - כחוקר פרטי.
מר סומך הנ"ל אינו חוקר פרטי רשוי ומעולם לא קיבל כל רישיון מתאים לעבודה כחוקר פרטי.
הלשכה הגישה נגדו תלונה במשטרת ישראל, בגין עבירת התחזות
ובגין עבירות בניגוד לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל"ב - 1972.
משרד המשפטים אף הביע עמדתו במכתב שנשלח לעיתון מקומון בנתניה, אשר תוכנו מדבר בעד עצמו.

בכבוד רב
עו"ד דניאל פרץ
יו"ר לשכת חוקרים פרטיים בישראל.

מצ"ב העתק המכתב לעיונכם:


חברים יקרים
שלום רב,

תשלום דמי חבר לשנת 2014
דמי החבר לשנת 2014 נותרו ללא שינוי. ניתן כבר מהיום לבצע את התשלום באמצעות דף הסליקה בלשונית: "תשלום דמי חבר ל 2014".

קורס גישור לחוקר פרטי
הלשכה הגיעה להסכם עם חב' "גומא" המוכרת כמכללה ללימודי גישור בהתאם לדרישות הוועדה המייעצת לענייני גישור, בהנהלת בתי המשפט להסמכת מגשרים - וועדת גדות.
הקורס יתקיים במכללת "גומא" בכפר הירוק -http://www.gome.co.il/gishur

עלות הקורס: 2100 ש"ח + מע"מ (ניתן לשלם ב 5 תשלומים שווים).
הקורס מיועד לחברי לשכהובנות זוגם בלבד (מותנה בהצגת תעודת חבר עדכנית).

חוקרים שאינם חברים בלשכה או שלא חידשו חברותם בשנה האחרונה יזכו להנחה זו, מיד עם הצטרפותם כחברים מבורכים ללשכה.

לביצוע ההרשמה לקורס, ניתן לפנות ל- מלי בטל': 050-7591845.

המאגר המשפטי - פדאור לשנת 2014
לאחר משא ומתן נוסף הוחלט להשאיר את המאגר המשפטי לשימוש חברי הלשכה בעלות של 100 ש"ח לשנה.
את התשלום ניתן לבצע ביחד עם תשלום דמי החבר.

המאגר המשפטי - פסקדין
המנוי ל- "פסק דין" נותר ללא שינוי, חינם לחברי הלשכה - בימים הקרובים יבוצע עדכון של רשימת חברי לשכה מול חב' "פסק דין".


החלטה בעניין GPS:

לאחרונה עלתה בפני הוועדה שאלת ההתייחסות להטמנת מכשיר GPS במכונית של אזרח לשם ביצוע מעקב אחר תנועותיו.

על פי סע' סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981,

"פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה

(1)בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת;"


להסרת ספק, הוועדה קובעת ומודיעה כי שימוש במכשיר כאמור לעיל מהווה פגיעה בפרטיות, הפרת כללי האתיקה המקצועית והתנהגות שאינה הולמת, זאת כל עוד לא נקבע אחרת ע"י המחוקק או ע"י בית משפט מוסמך.


לעניין זה הוועדה מפנה להחלטת Supreme Court של ארה"ב בעניין United States V. Jones מיום 23.1.12.

להלן החלטות עקרוניות של הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים שבמשרד המשפטיםחוקר/ת יקר/ה

אישור ניהול תקין ללשכה

אני שמח לבשר לכם כי עמותת הלשכה קיבלה לראשונה בתולדותיה אישור ניהול תקין לשנת 2013. אישור זה מגיע ללשכה לאחר מאמצים לא מבוטלים אשר החלו עוד בשנת 2011 וכללו בין היתר, ביקורת מסמכי העמותה השונים ע"י רו"ח חיצוני אשר בדק: דו"חות כספיים שונים, הוצאות והכנסות בהתאם לחוק, דו"חות מילוליים, תקנון העמותה, מימוש והגשמת מטרות העמותה.
יודגש כי אישור זה לא ניתן לעמותה בשנה הקודמת ורשות התאגידים סירבה לבקשתנו בעיקר בשל חוסרים רבים שנתגלו בשנים 2006 ו 2007. את הדו"חות הכספיים לשנת 2008 שחזרנו בסיוע כפוי של רוה"ח הקודם, אשר נאות לשתף עימנו פעולה רק לאחר שקיבל מכתב התראה מהיועץ המשפטי.
ביקורת זו מעידה על ניהול תקין עפ"י חוק. על התנהלות כספית תקינה ושקופה, בה כל חבר עמותה יכול לקבל בכל רגע נתון את מצבה הכספי של העמותה, הכנסותיה והוצאותיה.
התנהלות זו של חברי הנהלת העמותה והח"מ בענייניה הכספיים של העמותה, הינה פעילות בעלת חשיבות רבה ועדיפות גבוהה עוד לפני כל פעילות אחרת, חשובה ככל שתהיה, של חברי הנהלת העמותה.
מעתה כל חבר לשכה יודע וידע כי כספי דמי החבר אותם הוא משלם מדי שנה, מנוהלים ע"י הנהלת העמותה, הגזבר ומורשה החתימה שבה, עפ"י דין, בדרך נכונה וראויה, תוך שמירה על כללים ברורים ומסגרת תקציבית התואמת את פעילות העמותה.
כיוון שכך, היום יותר מתמיד נחוצה תרומתך להמשך פעילותה הברוכה של הלשכה. לכן אני מנצל הזדמנות זו להזכירך כי את תשלום דמי החבר, ניתן לבצע במשלוח המחאה למזכירות הלשכה או בתשלום ישיר באמצעות הלינק המצ"ב:
http://www.ibpi.org.il/content.asp?cat=46

בברכה

עו"ד דניאל פרץ


חוק חוקרים פרטיים - מכתב לשר המשפטים.

לאחרונה פעלה הלשכה לתיקון הצעת חוק חוקרים פרטיים, הלשכה ניסחה מכתב המיועד לשר המשפטים מר יעקב נאמן, למחלקה לייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ולחבר הכנסת יריב לוין המשמש כיו"ר וועדת הכנסת.
נוסח המכתב הועבר לעיון כל חברי הלשכה לשם הערות והארות.
מצ"ב הנוסח הסופי כפי שנשלח לשר המשפטים ולשאר המכותבים בו.
 

 
רוצה להיות חוקר פרטי ? ! מאת: עו"ד דני פרץ - יו"ר הלשכה.
האם כדי להיות חוקר פרטי אני צריךלהירשם לקורס כלשהו ?
התשובה כיום הינה חד משמעית
לא .
הציבור המתעניין במקצוע החקירות הפרטיות משוכנע כי מדובר במקצוע בו קיימת חובת לימודים ספציפית או חובת לימודים כלליים כלשהם הנושקים למקצוע החקירות הפרטיות ואולי טוב שכך...
להמשך לחץ כאן


מחפש חוקר פרטי ? 
© כל הזכויות שמורות ל לשכת החוקרים הפרטיים בישראל | יצחק בן צבי 10, מגדל הרכבת, באר - שבע. טל: 08-6656380, פקס: 08-6282611 - שעות פעילות: 09:00-14:00
הלשכה  |  עמוד הבית  |  רוצה להיות חוקר פרטי ? !   |  מאמרים  |  משפטי  |  הדרכה  |  פורום  |  צור קשר  |  English  |  תנאי שימוש  |  הטבות לחברים  |  תשלום דמי חבר ל - 2014   |  תעודת כניסה לבית משפט  |  פרסום מבקשי רישיונות  |  IKD  |  אילוף הסוררת/ מאת: עו"ד דני פרץ  |  הליך הענקת רישיון  |  טפסים להורדה  |  רישום מאמנים ומתאמנים  |  הענקה מחודשת של רישיון  |  חקיקה לבחינה  |  News  |  קוד אתי  |  תקנוןנט-סטייל אתרים בנייה, עיצוב וקידום אתרי אינטרנט Copyright © 2001-2014 NetStyle. All rights reserved