לשכת חוקרים פרטיים בישראל, טלפון לפניות - 08-6656380   צור קשר

מה חדש?

ב- 25/08/2015 התקיים כנס שנתי פתוח לחוקרים פרטיים בישראל

לאור פער המידע הקיים אצל חוקרים פרטיים שאינם חברים בלשכה, נתקבלה החלטה ע"י חברי הוועד המנהל של הלשכה, לערוך כנס שנתי כללי פתוח לחוקרים פרטיים בישראל.

הכנס נערך במרכז "מגמות", דרך אם המושבות 94, קרית אריה, בפתח - תקווה. 

מטרת הכנס הינה להעביר תמצית עדכונים על הנעשה בענף החקירות הפרטיות בכלל, ובעיקר:

 

12:30 - 13:00 הגעה ורישום.

 

13:00 - דברי פתיחה - עו"ד דניאל פרץ - יו"ר הלשכה.

 

13:15 - הצעת חוק חוקרים פרטיים - עו"ד יעקב סער - יועץ משפטי.

 

14:30 - ארוחת צהריים במסעדת "נורקייט" - בסמוך למרכז הכנסים.
 

15:30 - המשפט הפלילי ועבודת החוקר הפרטי - עו"ד אבי חימי,
            מומחה למשפט פלילי וממונה מחוז המרכז בלשכת עורכי הדין בישראל.

 

חב' חשבים - הצגת המאגר המשפטי "תקדין" בשילוב תוכנת
              הניהול "קומיט".

             

קיום דיון פתוח בנושאים שהינם בליבת עיסוקו של החוקר הפרטי, כמו:

חקירות בכיסוי (או התחזות);

ביצוע מעקבים והגנת הפרטיות;

הטרדת עדים (או הדחת עדים);

מעמדו של המתאמן בחקירות פרטיות ועוד.

 


כנס שנתי 2015 לחברי לשכה.

הכנס השנתי נערך ביום שלישי 21 ביולי 2015, במרכז "מגמות", 
פארק אזורים רח' דרך אם המושבות 94, קרית אריה, בפתח - תקווה.


לו"ז ותוכנית הכנס

13:15 – לשון הרע - הלכה למעשה, מאת: עו"ד שלומי וינברג, 
              מכהן כיו"ר ועדת לשון הרע בלשכת עורכי הדין.
             
כתב את הספר: "מורה דרך לתביעות לשון הרע", הספר יצא
              לאור לפני כחודשיים.  

14:00 - איתי ווקסלר - מנהל מוצר סליקה דיגיטאלית - ישראכרט. 

                                 

14:15 - ארוחת צהרים במסעדת "נורקייט" הנמצאת בסמוך למרכז
                   הכנסים.

 15:00 – דיון פתוח – תלונות נגד חוקרים פרטיים.

15:40 -  חב' חשבים - הצגת המאגר המשפטי "תקדין" בשילוב תוכנת
              הניהול "קומיט".

                     

16:00 – דיון פתוח - חקירות בכיסוי, התחזות ומה שביניהם.

                                    


התחזות אסורה או כיסוי מותר
בשנה האחרונה הגיעו לידי משרדי לשכת החוקרים הפרטיים ולוועדה לרישוי חוקרים פרטיים שבמשרד המשפטים, תלונות (שווא) נגד פעילותם של חוקרים פרטיים הפועלים עפ"י חוק. עיקרן של התלונות נוגעות לפעולות הקשורות לחקירות בכיסוי המבצע חוקר פרטי במסגרת עבודתו ואשר הופכות במהרה, לדעת המתלוננים או באי כוחם לעבירת התחזות – ולא היא.

ובכן, בבדיקה ראשונית של התלונות, ניתן להבחין כי לרוב מדובר בתלונות סרק המנסות לייצר משקל נגד בתביעות משפטיות שונות, שיש בהם ניסיון להטיל מורא על אותו חוקר שביצע עבודתו כדין.

למען הסדר הטוב וצמצום התלונות המיותרות כנגד חוקרים פרטיים, אני מביא לידיעתכם את עיקרי ההחלטה העקרונית של הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים שבמשרד המשפטים, בעניין החקירה בכיסוי, כמפורט להלן :

"מבלי להתייחס להחלטה מסוימת של בית משפט זה או אחר הוועדה מבקשת להציג את עמדתה בשני נושאים אלה:

א. זהות החוקר הפרטי- עניין זהות החוקר הפרטי נדון בתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל"ג-1972 ובקוד האתי. על פי תקנה 3 חל איסור על חוקר פרטי להציג עצמו כשוטר, פקח, עובד ציבור, בעל מקצוע הטעון רישיון, כשליחו של אדם פלוני או פועל מטעמו. על פי תקנה 5 אסור לחוק פרטי להשתמש במילה חוקר בלבד או בליווי שם תואר אחר מלבד "פרטי".

סעיף 7(ו) לקוד האתי אומנם מוסיף על איסורים אלה חובת זהירות והגינות כללית בניהול חקירה אולם אינו אוסר על שימוש בתחבולה באופן גורף. סעיף 7(ו)(3) אוסר לפעול באופן אקטיבי ליצירת מציאות שאותה החוקר רוצה לתעד בחקירתו, אך קובע כי "אין בכך כדי למנוע מחוקר פרטי ליצור תנאים או להשתמש בסיפורי כיסוי לגיטימיים, שיאפשרו לו לתעד את המציאות והמצב האמיתי, ובלבד שהכל נעשה על פי דין".

לדעת הוועדה אין החוק או הקוד האתי מחיל חובה על החוקר הפרטי לחשוף עצמו תמיד כחוקר פרטי. פרשנות אחרת לחוק תפגע ביכולתו של החוקר הפרטי לבצע את תפקידו ותמנע ממנו כמעט לחלוטין את האפשרות לבצע חקירות. לדעת הוועדה, חוקר פרטי רשאי להשתמש בסיפורי כיסוי כל עוד הדבר לגיטימי ונעשה כדין. הוועדה סבורה, כי החובה של חוקר פרטי לחשוף את זהותו כחוקר פרטי היא במקרים בהם קיים חשש שאי ציון העובדה שמדובר בחוקר פרטי יביא להטעיית הציבור כאילו מדובר בחוקר מטעם רשות מוסמכת".

 הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה – משרד המשפטים. (עד כאן החלטת הוועדה).

הנה כי כן, לא בכל פעילות בה מעורב חוקר פרטי, חייב הוא להזדהות ככזה. על פניו נראה כי חלקן של התלונות, הנובעות בעיקר מחוסר התעמקות בחוק חוקרים פרטיים התשל"ב – 1972, התקנות הנלוות אליו ואי ידיעת הדין בכלל, גובלות בהוצאת דיבה ולשון הרע ממש. הדברים מתחזקים ומקבלים משנה תוקף, בפרט כאשר המדובר בתלונות שווא, בהן ניתן למצוא טיעונים שונים ומשונים, "מן היקב ומן הגורן" הנובעות מניסיונות להטיל מורא על החוקר הפרטי.

 בכבוד רב
עו"ד דניאל פרץ
יו"ר לשכת חוקרים פרטיים בישראל (ע"ר)  


לכבוד                                                                                                                         7 ביולי 2014

הגב' דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

משרד האוצר

ירושלים

ג"נ,

                         

             הנדון: הפסקת העסקת "חוקרי בית" בחברות ביטוח

1.   נקדים ונדגיש: פנייתנו זו באה על רקע תפיסתנו את תפקיד הלשכה, בין היתר כגוף אשר שם לו כאחת ממטרותיו, את קיום ושמירת הדין והאינטרס הציבורי בכל הקשור לחוקרים פרטיים ועבודתם.

2.  כידוע לך, חברות הביטוח בישראל מסתייעות בחוקרים פרטיים לשם בדיקת תביעות ביטוח, לשם בדיקת אמינות ומהימנות תביעות. על בסיס ממצאי החקירה, מתקבלות לעיתים החלטות לגבי דחיית התביעה או תשלום מופחת.

3.   בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה ההולכת ומשתרשת בקרב חברות הביטוח לפיה מפעילות הן חוקרים פרטיים (או שמא יש לרשום "חוקרים פרטיים" שכן חלקם אף אינם רשויים כדין), כ "חוקרי בית" מול המבוטחים.

4.    אין צורך להכביר במילים אודות חשיבות עבודתו העצמאית והבלתי תלויה של החוקר פרטי המצווה על פי חוק, על פי התקנות שתוקנו מכוחו ועל פי הקוד האתי, לתעד מציאות בעובדות אובייקטיביות ולדווח אמת ללקוחותיו.

לקריאת המכתב במלואו  www.ibpi.org.il/docs/312.pdf

        בברכה
עו"ד דני פרץ


אזהרה לציבור
מר סומך ראובן מנתניה - שוטר לשעבר, מציג עצמו ומתחזה בפני הציבור ובפני לקוחות פוטנציאלים - כחוקר פרטי.
מר סומך הנ"ל אינו חוקר פרטי רשוי ומעולם לא קיבל כל רישיון מתאים לעבודה כחוקר פרטי.
הלשכה הגישה נגדו תלונה במשטרת ישראל, בגין עבירת התחזות
ובגין עבירות בניגוד לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל"ב - 1972.
משרד המשפטים אף הביע עמדתו במכתב שנשלח לעיתון מקומון בנתניה, אשר תוכנו מדבר בעד עצמו.
מצ"ב העתק המכתב לעיונכם:
חוק חוקרים פרטיים - מכתב לשר המשפטים.
לאחרונה פעלה הלשכה לתיקון הצעת חוק חוקרים פרטיים, הלשכה ניסחה מכתב המיועד לשר המשפטים מר יעקב נאמן, למחלקה לייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ולחבר הכנסת יריב לוין המשמש כיו"ר וועדת הכנסת.
נוסח המכתב הועבר לעיון כל חברי הלשכה לשם הערות והארות.
מצ"ב הנוסח הסופי כפי שנשלח לשר המשפטים ולשאר המכותבים בו.

רוצה להיות חוקר פרטי ? ! מאת: עו"ד דני פרץ - יו"ר הלשכה.
האם כדי להיות חוקר פרטי אני צריךלהירשם לקורס כלשהו ?
התשובה כיום הינה חד משמעית
לא.
הציבור המתעניין במקצוע החקירות הפרטיות משוכנע כי מדובר במקצוע בו קיימת חובת לימודים ספציפית או חובת לימודים כלליים כלשהם הנושקים למקצוע החקירות הפרטיות ואולי טוב שכך...
להמשך לחץ כאן


לכל החדשות